Imprint

Fachverband Werkzeugindustrie e. V.
Assocaition of German Tool Manufacturers
Elberfelder Str. 77
D-42853 Remscheid / Germany

phone  +49 2191 438-33
fax +49 2191 438-79
E-Mail thomas.holland-letz@werkzeug.org

The association is represented by the Board of Management

  • Michael Kleinbongartz, Remscheid
  • Wolfgang Kirchhoff, Hagen
  • Hans-Dieter Sanker, Wuppertal
  • Director: Stefan Horst, Remscheid

Registration court: Amtsgericht Wuppertal VR 20528